Γιατί TrackMyFarm;


 

H Tractorgps, δραστηριοποιείται στον χώρο της "έξυπνης γεωργίας" τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Έχοντας ως θεμέλιο λίθο τις βασικές αρχές της Γεωργίας Ακριβείας και την βιώσιμης ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθούμε να προσφέρουμε εκείνα τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να βελτιώσουν την ελληνική αγροτική επιχείρηση, μειώνοντας το κόστος των εισροών, αυξάνοντας την απόδοση και ελαχιστοποιώντας τις ζημίες από σταθμισμένους παράγοντες που μπορούν να προβλεφθούν και να ελεγθούν μέσω του αγροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Σε αυτό το πνεύμα και σε μια συνέχεια έρευνας και πράξης πάνω στις τεχνολογίες τηλεματικής και ΙοΤ (Internet of Things), το TrackMyFarm, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με αγρότες, γεωπόνους και αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς ώστε να αποτελέσει την πλατφόρμα που θα ενώσει όλα τα κινούμενα μέρη της ελληνικής φάρμας, όπως αγροτικούς ελκυστήρες, φορτηγά, αγροτικά εργαλεία, αλωνιστικές μηχανές, κάθε είδος μηχανοκίνητου στόλου αλλά και να προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο διαχείρισης logistics της αγροτικής επιχείρησης με τη διασύνδεση αισθητήρων σε φορτία, αποθηκευτικούς χώρους, δεξαμενές κ.α. ώστε κάθε επιχειρηματίας agribusiness να έχει στην παλάμη του χεριού του ανά πάσα στιγμή την εποπτεία της επιχείρησης του.

Όλα τα παραπάνω μετρήσιμα στοιχεία καταγράφονται μέσω της πλατφόρμας με σκοπό την ανάλυση και τη βελτίωση των αδύναμων σημείων της κάθε επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της. Συνοπτικά, το TrackMyFarm προσφέρει έλεγχο στα παρακάτω επίπεδα:

  • Παρακολούθηση Αγροτικού Στόλου σε πραγματικό χρόνο
  • Καταγραφή Διαδρομών
  • Παρακολούθηση Ωρών Service & Ορίων Ταχύτητας
  • Δυνατότητα Χρήσης Γεωφραγμάτων
  • Δυνατότητα Σύνδεσης Αισθητήρων
  • Καταγραφή προηγμένων παραμέτρων μέσω CAN/OBD
  • Αυτόματες Ειδοποιήσεις μέσω email, sms και push
  • Προσαρμοσμένα alerts και μεταβλητές σύμφωνα με τις ανάγκες του project
  • Εργαλεία Analytics & Αναφορές

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό, με την πιο καταρτισμένη και εξειδικευμένη στις τεχνολογίες GPS, τηλεματικής και IoT ομάδα στην ελληνική αγορά, καθιστούν το TrackMyFarm και την Tractorgps, το συνδυασμό που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες σας.

 
Login